جلسه هم اندیشی اساتید -۱۴۰۰/۰۶/۲۷

جلسه هم اندیشی اساتید مدرسه علمیه سعادت با حضور مدیریت و مسئول آموزش مدرسه در روز پنجشنبه 25 شهریور برگزار شد .

در این جلسه اساتید نظرات و پیشنهادات خودشان را  پیرامون ارتقاء سطح کیفی درسی طلاب بیان کردند.