اعزام طلاب مدرسه سعادت به مناطق سیل زده
اسامی پذیرفته شدگان اولیه سطح دو وسه
اسامی پذیرفته شدگان اولیه سطح یک