تلفن: ۳۷۲۷۴۴۴۵ 

فکس: ۳۷۲۸۴۷۸۹

پست الکترونیک: msaadat۱۳۵۵@gmail.com

آدرس: خراسان رضوی، مشهد مقدس، میدان شهداء، خیابان صاحب الزمان (عج) بین صاحب الزمان ۱۷ و ۱۹ ، مدرسه علمیه سعادت

   
  نام
  نام خانوادگی
  پست الکترونیک
پیام شما