بسم الله الرحمن الرحیم معرفی اجمالی مدرسه از آنجا که مدارس علوم دینی در طول زمان مرکز هدایت ومحور دانش وفقاهت وپایگاه نشر علوم اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام بوده است ، تاسیس و وقف آنها همواره یکی از دغدغه های علما و فقهای شیعه و در راستای وظیفه هدایتگری آنان می باشد. به همین منظور مرحوم آیت الله میرزا حسنعلی مروارید(۱۲۸۹-۱۳۸۳شمسی) پس از مدرسه بعثت اقدام به تاسیس مدرسه ای دیگر در سال ۱۳۵۵نمودند .( شرح حال زندگانی معظم له در کتاب "مروارید علم وعمل " آمده است ) مدرسه سعادت در ابتدای تاسیس دوباب منزل مسکونی قدیمی به متراژ حدود ۹۰۰متر مربع بود که مالک آن به مرحوم آیت الله مروارید واگذار نمود ، واز حجرات آن به عنوان خوابگاه طلابی که در مدرسه علمیه بعثت تحصیل می کردند استفاده می شد .در سال ۱۳۷۲تجدید بناشد ودر سال ۱۳۷۶تحت برنامه درسی مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان قرار گرفت ،واکنون با حدود ۲۰۰۰متر مربع زیربنا دارای ۲۰حجره ،۱۰مدرس،کتابخانه،نمازخانه،سالن ورزشی،اتاق پژوهش و امکانات رفاهی و خوابگاهی می باشد. پذیرش طلاب از پایه چهارم و بر اساس آزمون کتبی و مصاحبه انجام می شود . از سال ۱۳۹۲مجوز برگزاری دروس سطح دو و سه  دریافت نموده و در حال حاضر با تعداد۱۲۰دانش پژوه و۲۰ استاد  به فعالیت مشغول است . طلاب برای مرور دروس موظف به مباحثه تحت نظارت اساتید ویژه می باشند.علاوه بر تدریس دروس رسمی حوزه جلسات اخلاق هفتگی ،مراسم دعا ،کلاسهای فوق برنامه (مکالمه زبان عربی ،قواعد فقهیه ،حلقات شهید صدر و...) نیز بر گزار می گردد. برخی از مواد وقفنامه مدرسه به شرح زیر است : طلاب ساکنین مدرسه باید شیعه اثناعشری و متقی باشند و وابستگی به احزاب وگروههای منحرف نداشته باشند و ممحض در اشتغال به علوم دینی باشند و اصول اعتقادات واحکام اسلامی بالخصوص نماز و مقدمات آن را قبل از اشتغال به دروس ورسمیت در مدرسه دانسته و امتحان دهند .   تعیین برنامه و آیین نامه داخلی مدرسه با رعایت مقررات صحیح حوزه علمیه باید طبق نظر متولیان انجام گیرد.