فعالیت طلاب مدرسه علمیه سعادت در مناطق سیل زده -۱۳۹۸/۰۲/۰۷

حضور و فعالیت جهادی طلاب مدرسه علمیه سعادت مشهد در مناطق سیل زده .

طلاب مدرسه علمیه سعادت مشهد به مدت یک هفته در استان خوزستان، منطقه شادگان حضور یافتند و به مردم سیل زده کمک رسانی کردند.