جلسه اساتید-۱۴۰۲/۰۲/۱۴

بمناسبت روز معلم و بزرگداشت مقام استاد در مدرسه علمیه سعادت جلسه تقدیر و هم اندیشی اساتید در روز پنجشنبه 14 اردیبهشت برگزار شد . 

در این جلسه که مدیریت محترم مدرسه و مسئول آموزش حضور داشتند ، اساتید محترم نظرات خودشان را در خصوص ارتقاء سطح تحصیلی طلاب بیان کردند.