جلسه افتتاحیه سال تحصیلی جدید-۱۴۰۰/۰۶/۳۱

جلسه  افتتاحیه  سال تحصیلی 1401-1400  چهارشنبه  31 شهریور ماه  ساعت 7 صبح در محل مدرسه علمیه سعادت با سخنرانی حضرت آیه الله آقای شیخ مهدی مروارید عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان برگزار شد.