جلسه هم اندیشی اساتید -۱۳۹۹/۰۸/۰۸

اولین جلسه هم اندیشی اساتید مدرسه علمیه سعادت در روز پنجشنبه 8آبان ساعت 12 در اسالن اجتماعات مدرسه سعادت برگزار شد .

موضوعات مطرح شده در این جلسه : 

- برگزاری کلاس ها بصورت پژوهش محور 

- حضور اساتید در مدرسه جهت نظارت بر جزوات ورفع اشکالات درسی طلاب (بصورت دوره ای )

- آموزش  و برگزاری کلاس ها از طریق سامانه lms