نشریه داخلی سراج سعادت -۱۳۹۹/۰۵/۰۸

چاپ نشریه داخلی مدرسه علمیه سعادت با هدف ایجاد انگیزه، تشویق طلاب مستعد و علاقمند به فعالیت‌های علمی از قبیل مقاله‌نویسی و ارتقاء توان طلاب در زمینه نگارش مقاله با مساعدت و راهنمایی‌های مدیریت محترم مدرسه، به‌صورت فصلنامه در دستور کار قرار گرفت.  
تاکنون بیش 15 مقاله حائز رتبه اساتید و شایسته تقدیر و تحسین طلاب در سال 97 و 98 آماده چاپ شده است. اولین شماره نشریه مدرسه در بهار 99 با عنوان "سراج سعادت" چاپ شده است؛ و هم‌اکنون ویرایش مقالات شماره دوم فصلنامه برای انتشار در تابستان رو به اتمام است.