برگزاری دروس از فضای مجازی -۱۳۹۹/۰۱/۱۵

به استحضار می رساند نظر به بیانیه مدیریت محترم حوزه علمیه خراسان مبنی بر استمرار دروس این حوزه از روز یکشنبه مورخ دهم فروردین ۹۹ برابر با چهارم شعبان المعظم 1441 ه.ق به صورت مجازی مدرسه علمیه سعادت نیز با استفاده از ظرفیّت فضای مجازی، مشغول تدریس و تدرّس غیرحضوری شده تا که تعطیلات تحمیلی مشکلی در روند آموزشی طلاب این مدرسه پیش نیاورد.
 البته طبق رصد انجام شده تقریباً همه طلاب و اساتيد با استفاده از ظرفیّت فضای مجازی، مشغول تدریس و تدرّس می باشند