برگزاری دروس از فضای مجازی -۱۳۹۸/۱۲/۱۴

با توجه به تعطیلی حوزه های علمیه  جهت  پیشگیری از ویروس کرونا ، مدرسه علمیه سعادت دروس خود را از طریق فضای مجازی برگزار می کند .

این کلاس ها از طریق پیام رسان ایتا با ایجاد گروههای مختلف در حال برگزاری است ، تا طلاب بتوانند دروس عقب مانده را جبران کنند.

همچنین از طریق این گروهها مسابقات کتاب خوانی و مقاله نویسی درحال برگزاری است که هم طلاب و هم اساتید می توانند در این مسابقات شرکت کنند .