جلسه هم اندیشی اساتید-۱۳۹۸/۰۹/۲۸

جلسه هم اندیشی اساتید مدرسه علمیه سعادت در روز پنجشنبه 28 آذر ماه  در محل اتاق کنفراس مدرسه برگزار شد.

 در این جلسه که مدیریت محترم مدرسه حضور داشتند ، اساتید به نقد ونظرات خودشان درمورد برنامه مدرسه و کلاس ها پرداختند همچنین پیشنهادات خود را درخصوص ارتقای فضای علمی مدرسه بیان کردند.