نشست علمی با حضور آیت الله شیخ مهدی مروارید-۱۳۹۸/۰۷/۱۴

نشست علمی با حضور آیت الله شیخ مهدی مروارید با موضوع : "وظایف طلبه در راستای تحصیل کارامد "در مدرسه علمیه سعادت برگزار شد .