فایل صوتی آیت الله مهدی مروارید-۱۳۹۸/۰۶/۳۱

فایل صوتی نشست علمی با موضوع :  "وظایف طلبه د راستای تحصیل کارامد "

آیت الله حاج شیخ مهدی مروارید .

 

جهت دانلود فایل کلیک کنید.