جلسه هم اندیشی اساتید مدرسه سعادت -۱۳۹۸/۰۶/۲۸

اولین جلسه هم اندیشی  اساتید مدرسه علمیه سعادت 28شهریور با حضور مدیریت محترم ، در سال تحصیلی جدید در این مدرسه برگزار شد .

در این نشست اساتید به نقطه نظرات خود جهت ارتقاء سطح درسی طلاب پرداختند .

  برگزاری کلاس های کارگاهی اصول فقه ونظارت مستمر بر مباحثات از جمله مباحثی بود که در این جلسه بحث و بررسی شد .