برگزاری آزمون ورودی سطح دو وسه -۱۳۹۸/۰۵/۱۰

آزمون ورودی سطح دو وسه مدرسه علمیه ساعت: 10  روز پنجشنبه دهم مرداد در محل مدرسه علمیه سعادت برگزار شد.

هشتاد نفر از طلابی که  ازطریق سایت مدرسه و حضوری  ثبت نام کرده بودند در این آزمون شرکت کردند.

نتیجه آزمون به همراه تاریخ مصاحبه متعاقبا از طریق سایت اعلام می شود.