مقاله -رهیافتی به الگوی «مرکز آموزشی دینی» -۱۳۹۸/۰۴/۲۶

چکیده مقاله با عنوان : رهیافتی به الگوی «مرکز آموزشی دینی» با نگاهی به مراکز آموزشی موفق در جهان اسلام

نویسنده : محمد جعفری 

جهت دانلود کلیک کنید