مسابقه کتابخوانی امر به معروف و نهی از منکر از کتاب نفیس "جواهر الکلام"
کارنمای پژوهش مدرسه علميه سعادت مشهد
درس اخلاق استاد آیت الله حاج شیخ مهدی مروارید ( موضوع : اهمیت دعا)