فایل صوتی آیت الله مهدی مروارید
جلسه هم اندیشی اساتید مدرسه سعادت
نشست علمی با حضور آیت الله شیخ مهدی مروارید