درس اخلاق و شروع سال تحصیلی
فایل صوتی آیت الله حاج مهدی مروارید